Sık Sorulan Sorular

Soru: Eryetiş Denizcilik Meslek Lisesi hangi alanlarda eğitim vermektedir?
Cevap: Okulumuz Denizcilik Alanı, Gemi Yönetimi dalında eğitim vermektedir.

Soru: Okulunuzun Akreditasyonu var mıdır?
Cevap: Denizcilik Bakanlığı, ilgili mevzuat gereğince okulumuzda yaptığı denetim sonucunda Şubat 2012 tarihinden geçerli olmak üzere ikinci defa “Güverte Vardiya Zabiti” eğitimi vermek üzere okulumuzu yetkilendirmiştir.

Soru: Gemi Yönetimi dalından mezun olanlar hangi unvanla mezun olmaktadırlar?
Cevap: Öğrencilerimiz mezuniyetlerini müteakip 1 yıllık deniz stajı ve Gemi Adamları Sınav Merkezi (GASM) tarafından yapılan sınavlardan başarılı oldukları takdirde GÜVERTE VARDİYA ZABİTİ Unvanı ile 500-3000 GT arasındaki gemilerde çalışma hakkı kazanmaktadırlar.

Soru: Mezunlarınız kariyer basamaklarında nasıl ilerlemektedirler?
Cevap: Mezunlarımız ÖYS mevzuatı çerçevesinde 2 ya da 4 yıllık bir üst eğitim kurumuna devam edebilecekleri gibi bir önceki cevapta belirtilen şartları yerine getirerek gemilerde çalışmaya da başlayabilirler. Gemide en az 3 yıl Vardiya Zabitliği yapanlar yaklaşık 4 aylık ilave bir eğitim ve sonrasında yapılan sınavda başarılı oldukları takdirde I.Zabit olabilmektedir. En az 3  yılı Zabitlik yaptıktan sonra da bir sınavla Gemi Kaptanlığı ehliyeti alınabilmektedir. 

Soru: Mezunlarınız hangi alanlarda işe yerleşebilmektedirler?
Cevap: Mezunlarımız öncelikli olarak gemilerde Güverte Vardiya Zabitliği yapabilmektedirler. Ancak iş bulunabildiği takdirde Gemi İşletmeliği ile ilgili herhangi bir şirkette çalışma yolu da açıktır.

Soru: Mezunlarınızın yüksek öğrenime geçiş imkânlarından söz eder misiniz?
Cevap: Mezunlarımız bir üst öğretim kurumuna devam etme konusunda tamamen ÖYS mevzuatına tabidirler. Gemi İşletmeciliği ile ilgili 2 yıllık Meslek Yüksek Okuluna direk geçiş ( kontenjan dâhilinde) imkânına ilave olarak kendi mevzuatları çerçevesinde özel ya da devlet üniversitelerinde 4 yıllık eğitime devam etme olanağı da mevcuttur.

Soru: Okulunuz öğrenci kayıtlarını nasıl gerçekleştirmektedir?
Cevap: Okulumuza öğrenci kayıtları Ortaöğretime Geçiş Sistemi mevzuatı ve ( SBS ) Seviye Belirleme Sınavı sonuçlarına uygun olarak yapılmaktadır. Kontenjan bu yolla tamamlanmadığı takdirde ön kayıtla açık bulunan kontenjan kadar öğrenci alınmaktadır.   Öğrenciler, okula kabul aşamasında okul yönetimince yapılan Bedeni Yeterlilik ve Mülakat sınavını geçmek ve yetkili bir hastaneden “Gemi Adamı Olur” raporu alarak kayıt sürecini tamamlamaktadırlar.

Soru: Okulunuza ara sınıflarda da öğrenci alınmakta mıdır?
Cevap: Evet, okulumuza ara sınıflarda da öğrenci kabul edilmektedir.  9. Sınıfa mevzuat gereğince yılın her döneminde nakil alınabilmektedir. Ayrıca 9. Sınıfı herhangi bir okulda tamamlayan öğrenciler kontenjanın uygun olması durumunda 10. Yılın başında (ilk 1 ay içinde) okulumuza nakil gelebilirler. Herhangi bir Denizcilik Meslek Lisesi’nde okuyan öğrenciler ise; Gemi Yönetim dalında iseler her sınıfta, diğer dallarda okuyorlarsa 10. Sınıf sonunda okulumuza nakil gelebilirler.

Soru: Okulunuzun laboratuar, atölye ve uygulamalı derslerle ilgili imkânlarından söz eder misiniz?
Cevap: Okulumuzda yetki alınan eğitimleri vermek üzere her türlü laboratuar ve simülatör ( Köprü üstü Simülatörü, Haberleşme Simülatörü…gibi) kurulmuş olup, uygulamalı eğitimler en üst seviyede yapılmaktadır. Öğrencilerimiz ayrıca İTÜ Denizcilik Fakültesi ile yapılan protokol çerçevesinde anılan okulun eğitim tesislerinden (Yangın Merkezi, Yüzme Havuzu… gibi) de yararlandırılmaktadırlar.

Soru: Okulunuzun eğitim kadrosu hakkında bilgi edinmek istiyorum.
Cevap: Eğitim kadromuzun oluşturulmasına özel bir önem verilmektedir. Özellikle Meslek Dersleri öğretmenlerimiz alanlarında kendilerini kabul ettirmiş, deniz tecrübesi ile eğitim tecrübelerini bünyelerinde birleştirmiş deneyimli öğretmenlerden oluşmaktadır. Kültür dersleri öğretmenlerimiz alanlarında iddia sahibi, dinamik ve görev heyecanı yüksek eğitim gönüllüleridir.

Soru: Okulunuzda İngilizce eğitimine verilen önem hangi düzeydedir?
Cevap: Okulumuzun statüsü Anadolu Denizcilik Meslek Lisesidir. Denizcilik mesleğinde İngilizcenin çok gerekli olduğu gerçeğinden hareketle bu derse özel bir önem verilmektedir. Bu kapsamda Anadolu Liselerinde 9. Sınıfta haftada 6 saat olan İngilizce dersi okulumuzda 9 saat olarak uygulanmaktadır. Ayrıca 10, 11 ve 12. Sınıflarda 4’er saat İngilizce, 11. Sınıfta 2 saat Mesleki İngilizce ve 10. Sınıfta 3 saat Seçmeli İngilizce dersi verilmektedir. 

Soru: Okulunuz pansiyon hizmeti sunuyor mu?
Cevap:  Okulumuzda pansiyon hizmeti verilmemektedir. İl dışından gelen öğrencilerimiz ev kiralamakta veya çevredeki öğrenci yurtlarından, otel ve pansiyonlardan yararlanarak barınma sorunlarını çözmektedirler.

Soru: Eğitim yaklaşımlarınızı ve eğitim ortamlarınızı merak ediyorum.
Cevap: Eğitim yaklaşımımız denizcilik mesleğinin temel kavram, kural, ilkelerini en detay noktalarına kadar öğretmeye, teorik bilgileri uygulama alanına taşıyıp beceri haline getirmelerini sağlamaya, araştırma yapmaya ve sorumluluk bilinci vermeye yöneliktir. Öğrenciler okul yönetimi tarafından yakından takip edilmekte ve öğrencinin ailesi ile iletişim sağlanarak BİRLİKTE DEĞERLENDİRME YAPILMAKTA VE GEREKLİ EĞİTİMSEL ÖNLEMLER ALINMAKTADIR. . “Her öğrenci bizim için değerlidir ve her öğrenci mesleki açıdan yeterli eğitimi almış olarak mezun edilmelidir.” Bu bizim eğitim yaklaşımımızın özetidir. Okul ortamının, fiziki şartlardan sosyal şartlarına kadar öğrencinin kendisini huzur içinde hissettiği bir kurum olması için tüm tedbirler alınmakta olup, bu konuda öğrencilerimizin ve velilerin memnuniyeti temel gösterge olarak kabul edilmektedir.

Soru: Eğitim ücretleri hakkında bilgi edinmek istiyorum.
Cevap: 2012-2013 Öğretim yılı için ücretler 11.000-12.000 TL arasında olup, ücretler sınıflara göre değişmektedir..Velinin bütçesine göre yıllık ücret taksitler halinde ödenmektedir.Yıllık artış oranları her yıllık Enflasyon oranı ve Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği Ölçüler arasında olmaktadır. Aylık  yemek ücreti ise 100 TL dir.

 

Görünür İşaretler

Basında Biz

 basndabiz

Gemici Bağları